Trách nhiệm của chúng tôi

Muốn kiếm suất ăn có đủ dưỡng chất, bạn chỉ cần yêu cầu

Bảng cân đối

Bảng cân đối định dưỡng theo thực đơn và định lượng suất ăn

Phiếu xuất

  • Phiếu xuất kho cho bộ phận chế biến
  • Các mẫu lưu trữ

Nhật ký chế biến

  • Phiếu nhập kho nguyên liệu
  • Biên bản huỷ sản phẩm không đủ tiêu chuẩn

Cam kết đảm bảo đủ dưỡng chất

Nam Giới Nữ giới
Lao động nhẹ 2.300 Kcal 2.200 Kcal
Trung bình 2.700 Kcal 2.300 Kcal
Lao động nặng 3.200 Kcal 2.600 Kcal